Titreşim Yalıtımı

Titreşim yalıtımı, çağımızda yüksek gürültülü kalabalık mekanlarda psikolojik olarak dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi ses yalıtım teknolojileridir. Ses yalıtımı yapılan alanlarda konforlu olmasını sağlar hem de yaşam kalitesinin sağlanmasında yardımcı olur. Titreşim yalıtımı farklı alanlarda bir çok uygulama yöntemleri ile sağlanmaktadır. İzo agraflar ve titreşim takozu ürünlerimiz ortamda neden olabilecek her türlü titreşim ve sesin engellenmesine yardımcı olabilmektedir. Uygulamalarda kullandığımız titreşim yalıtımı malzemelerimizin en büyük özelliği hem ortamdaki sesi hem de meydana gelen titreşimi durdurabilmesidir.

Titreşim Yalıtımı
Titreşim Yalıtımı

Titreşim Yalıtımı Nerde Kullanılır

Bu nedenle ürünlerimiz titreşimin yüksek olduğu yerlerde, araçlarda, evlerde, sanayi alanlarında ve özel tesisat borularında vibrasyon yalıtımı için kullanılabilmektedir. Titreşim yalıtımı yapılacak mekanda malzeme seçimindeki faktörler son derece önemlidir. Bu tür titreşim yalıtım sistemlerinin en çok kullanıldığı yerler fabrika ve makinelerdir.

Titreşim Yalıtımı
Titreşim Yalıtımı

Titreşim Yalıtımı

Kullanılan Malzemeler hem makinenin daha verimli çalışmasını sağlar hem de titreşimden kaynaklı rahatsız edici gürültünün ortadan kalkmasına yardımcı olur. Titreşim yalıtımında pasif veya aktif yalıtım yapılabilmesi için titreşim ile oluşan sesin özelliğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bir makinanın titreşim yaymasını engellemek için kullanılacak titreşim takozu türü aktif olarak nitelendirilir ancak makinanın monte edilmesi ile titreşimden etkilenmesini engellemek için yapılacak olan yalıtım pasif olarak nitelendirilmektedir.

Titreşim Yalıtımı
Titreşim Yalıtımı

Vibrasyon yalıtımında kullanılan alanlardan en önemlisi de sismik yalıtımıdır. Tavan titreşim yalıtımı boru ve kanalların deprem den meydana gelen yüksek titreşimlerden etkilenmemesi için tasarlanmış titreşim alıcı aparatlardır. Tasarımı buna göre yapılan ekipmanlar hem malzemenin zarar görmesini engeller hem de boru ve kablo tesisatların depremden sonrada çalışır halde kalabilmesini sağlar.